Jak začít aneb Nebojte se architekta

Pokud se rozhodujete, zda při řešení interiéru Vašeho bytu, rodinného domu, kanceláře, ordinace, prodejny nebo jiných bytových či obchodních prostor spolupracovat s odborníky, a zaujaly Vás některé naše realizace, zde jsou informace, jak tato spolupráce zpravidla probíhá. Pro lepší přehlednost jsme je rozdělili do několika etap.

Zahájení spolupráce

Nejprve se společně dohodneme na termínu osobního setkání, které by se mělo odehrát ideálně na místě budoucí realizace daného prostoru, kde se domluvíme na podrobnostech týkajících se rozsahu projektu, Vašich požadavcích a představách. Provedeme zaměření prostoru a na základě daných informací se pokusíme alespoň předběžně odhadnout cenu jednotlivých prací. Řídíme se při tom hodinovou sazbou dle ceníku, který na našich stránkách najdete. Tato první schůzka je jen informativní a je pochopitelně zdarma. Pokud jste získali důvěru a pocit, že naše spolupráce může probíhat v příjemném a konstruktivním duchu, následuje další etapa.

Studie dispozičního řešení

Na základě získaných informací vypracujeme formou půdorysů několik variant dispozičního řešení daného prostoru a na další schůzce společně vybereme tu nejoptimálnější. Varianty půdorysů je možné dle potřeby doplnit jednoduchou informativní skicou pro lepší představu o rozložení hmot v prostoru.

Vypracování návrhu

Následuje vypracování návrhu formou barevných skic, jehož součástí je také návrh tvarů, barev, povrchů a materiálů jednotlivých interiérových prvků, předběžný výběr typového nábytku, osvětlení, výmaleb atd. Během této etapy se několikrát setkáme a díky společným konzultacím dospějeme k finálnímu návrhu, jak Váš projekt realizovat.

Zhotovení výkresové dokumentace

Po schválení konečné verze návrhu vypracujeme projektovou dokumentaci potřebnou pro provedení jednotlivých stavebních prací (elektro, instalatérské práce, SDK...), výrobní dokumentaci pro výrobu atypických nábytkových prvků a případně rozpis navržených typových interiérových prvků (osvětlení, sedací nábytek, podlahové krytiny, spotřebiče...). Na základě této dokumentace zpracujeme podrobnou cenovou nabídku, kterou Vám předložíme ke schválení.

Realizace

Jestliže Vás naše cenová nabídka zaujme a rozhodnete se navržený interiér s pomocí našeho ateliéru také realizovat, předložíme Vám návrh smlouvy a po jejím podpisu a úhradě 50% zálohy ze schválené ceny díla začíná samotná realizace. V rámci našich realizací zajišťujeme veškeré potřebné činnosti (zednické práce, sádrokartony, výmalby, pokládku obkladů a dlažeb, pokládku podlahových krytin, elektro, instalatérské práce atd.). Autorský dozor architekta po celou dobu realizace je samozřejmostí. Kromě výroby a montáže atypických nábytkových prvků jsme schopni dodat veškeré námi navržené typové prvky a zajistit jejich odbornou montáž.

Realizaci Vašeho interiéru můžete samozřejmě svěřit jiným. Pak je samozřejmě možné zhotovit pouze návrh interiéru nebo jen jeho části případně jednotlivých nábytkových prvků. Anebo Vám jen poradit, jak usměrnit Vaše představy a vize do realizovatelných podob. Konečná cena za veškeré provedené architektonické práce se pak kalkuluje na základě ceníku, který najdete na našich stránkách.

Pokud nám dáte důvěru a rozhodnete se s námi realizovat Vaši zakázku na klíč, žádné výše uvedené architektonické práce nehradíte, jsou součástí ceny díla.