Ceník našich služeb

Vzhledem k tomu, že návrh interiéru je vždy velmi individuální záležitost, mohou se ceny u každého jednotlivého projektu lišit podle rozsahu a náročnosti jednotlivých prací. Konečnou cenu díla je tedy velmi těžké odhadnout předem. Ceny za provedené architektonické služby si však vždy účtujeme tak, aby odpovídaly míře a kvalitě námi vynaložené práce. Při kalkulaci postupujeme dle následujících variant:

1) U většiny realizovaných akcí se řídíme hodinovým ohodnocením, zejména při akcích rozdělených na více etap nebo těch, jejichž rozsah nelze předem jednoznačně určit. Stejně postupujeme při kalkulaci řešení jen určitých architektonických prvků v interiéru.

Hodinová sazba je kalkulována podle následujícího dělení:

stavební zaměření, příprava díla, konzultace 360,- Kč/hod.
návrh, studie objektu 440,- Kč/hod.
zhotovení projektu díla, vizualizace 380,- Kč/hod.
spolupráce při jednání s dodavateli díla 340,- Kč/hod.
spolupráce při provádění díla, autorský dozor 340,- Kč/hod.


Hodinovou sazbou se také řídíme při předběžných kalkulacích, které na požádání zákazníka pro každou akci zdarma vyhotovíme.
Rovněž první konzultace architekta se zákazníkem je vždy zdarma.

2) Při ucelených a jednorázových akcích většího rozsahu, při nichž lze jednoznačně určit konečnou cenu interiéru, je možné v rámci řešení atypických interiérů stanovit cenu ve výši 7 % z celkových nákladů akce bez DPH. V případě použití typizovaných prvků (např. vybavení interiéru typovým kancelářským nábytkem apod.) lze stanovit cenu ve výši 5 % z celkových nákladů akce.

V případě realizace celého interiéru nebo jeho části naší firmou včetně dopravy a montáže jsou veškeré architektonické práce, které se týkají dodávaných prvků interiéru, zdarma.

(Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH 21 %)